Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3933
Title: QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
Authors: HÀ, THỊ MINH HẠNH
Keywords: Quản lý các dự án;Vốn ngân sách nhà nước
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHQGHN
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3933
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005276.pdf
  • Description : 
  • Size : 462.43 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.