Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐỗ, Quang Huy-
dc.contributor.advisorNguyễn, Đức Huệ-
dc.contributor.authorĐặng, Văn Đoàn-
dc.date.accessioned2017-05-17T07:23:43Z-
dc.date.available2017-05-17T07:23:43Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.degreecode01050002567-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39626-
dc.description.abstractLuận án TS. Hóa môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015-
dc.publisherĐHKHTN-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Hóa môi trường (Full)-
dc.subjectHóa môi trường-
dc.titleNghiên cứu chế tạo cột vi chiết mao quản hở để xác định một số chất cơ clo dễ bay hơi trong môi trường nước: Luận án TS. Hóa học: 62 44 01 20-
dc.language.advisorvie-
Appears in Collections:HUS - Dissertations


 • 01050002567.pdf
  • Size : 4,25 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorĐỗ, Quang Huy-
  dc.contributor.advisorNguyễn, Đức Huệ-
  dc.contributor.authorĐặng, Văn Đoàn-
  dc.date.accessioned2017-05-17T07:23:43Z-
  dc.date.available2017-05-17T07:23:43Z-
  dc.date.issued2015-
  dc.identifier.degreecode01050002567-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39626-
  dc.description.abstractLuận án TS. Hóa môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015-
  dc.publisherĐHKHTN-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Hóa môi trường (Full)-
  dc.subjectHóa môi trường-
  dc.titleNghiên cứu chế tạo cột vi chiết mao quản hở để xác định một số chất cơ clo dễ bay hơi trong môi trường nước: Luận án TS. Hóa học: 62 44 01 20-
  dc.language.advisorvie-
  Appears in Collections:HUS - Dissertations


 • 01050002567.pdf
  • Size : 4,25 MB

  • Format : Adobe PDF