Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Hào
dc.contributor.advisorNguyễn, Hữu Chinh
dc.contributor.authorLưu, Hoà Bình
dc.date.accessioned2017-05-17T07:28:58Z-
dc.date.available2017-05-17T07:28:58Z-
dc.date.issued2001
dc.identifier.degreecodeV_L4_00001
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39809-
dc.description.abstract214 tr
dc.description.abstractLuận án tìm ra được những đặc điểm của phương tiện liên kết từ vựng-cú pháp trong câu phức phụ thuộc có các phần liên kết theo kiểu thành ngữ với liên từ .Lần đầu tiên công trình hệ thống hoá và đề xuất các phương thức truyền đạt ý nghĩa của loại câu này t (...)
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.description.abstractLuận án TS. Ngôn ngữ Slavơ --Trường Đại học Ngoại ngữ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001
dc.publisherĐHNN
dc.relation.replacesLuận án ngành Ngôn ngữ Nga (Full)
dc.subjectCâu phức hợp
dc.subjectNgữ pháp
dc.subjectTiếng Nga
dc.titleCâu phức hợp có các phần liên kết với nhau theo kiểu thành ngữ trong tiếng Nga và phương thức truyền đạt ý nghĩa của chúng sang tiếng Việt : Luận án TS. Ngôn ngữ học: 5 04 09
dc.typeThesis
Appears in Collections:ULIS - Dissertations


 • V_L4_00001_Noi_dung.pdf
  • Size : 73,78 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Hào
  dc.contributor.advisorNguyễn, Hữu Chinh
  dc.contributor.authorLưu, Hoà Bình
  dc.date.accessioned2017-05-17T07:28:58Z-
  dc.date.available2017-05-17T07:28:58Z-
  dc.date.issued2001
  dc.identifier.degreecodeV_L4_00001
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39809-
  dc.description.abstract214 tr
  dc.description.abstractLuận án tìm ra được những đặc điểm của phương tiện liên kết từ vựng-cú pháp trong câu phức phụ thuộc có các phần liên kết theo kiểu thành ngữ với liên từ .Lần đầu tiên công trình hệ thống hoá và đề xuất các phương thức truyền đạt ý nghĩa của loại câu này t (...)
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.description.abstractLuận án TS. Ngôn ngữ Slavơ --Trường Đại học Ngoại ngữ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001
  dc.publisherĐHNN
  dc.relation.replacesLuận án ngành Ngôn ngữ Nga (Full)
  dc.subjectCâu phức hợp
  dc.subjectNgữ pháp
  dc.subjectTiếng Nga
  dc.titleCâu phức hợp có các phần liên kết với nhau theo kiểu thành ngữ trong tiếng Nga và phương thức truyền đạt ý nghĩa của chúng sang tiếng Việt : Luận án TS. Ngôn ngữ học: 5 04 09
  dc.typeThesis
  Appears in Collections:ULIS - Dissertations


 • V_L4_00001_Noi_dung.pdf
  • Size : 73,78 MB

  • Format : Adobe PDF