Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLê, Văn Canh, supervisor
dc.contributor.authorLưu, Tú Oanh
dc.date.accessioned2017-05-17T07:37:18Z-
dc.date.available2017-05-17T07:37:18Z-
dc.date.issued2011
dc.identifier.degreecode04051000639
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40222-
dc.description.abstract65 p. + CD-ROM
dc.description.abstractM.A. Thesis English Methodology -- University of Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2011
dc.description.abstractNêu ra những khó khăn chính cho giáo viên và sinh viên không chuyên Tiếng anh ở các trường khối Kinh tế, Kỹ thuật và các khối khác trong việc học kỹ năng tiếng nói chung và luyện thi viết khoa học IELTS nói riêng là kiến thức của sinh viên không hệ thống, (...)
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.publisherĐHNN
dc.relation.replacesLuận văn ngành Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh (Full)
dc.subjectPhương pháp giảng dạy
dc.subjectKỹ năng viết
dc.subjectLuyện thi Ielts
dc.subjectTiếng Anh
dc.titleA study on the effectiveness of process-oriented writing for IELTS = Nghiên cứu hiệu quả của phương pháp luyện viết theo quy trình chuẩn bị cho thi IELTS. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10
dc.typeThesis
Appears in Collections:ULIS - Master Theses


 • 04051000639_Noi_dung.pdf
  • Size : 779,22 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorLê, Văn Canh, supervisor
  dc.contributor.authorLưu, Tú Oanh
  dc.date.accessioned2017-05-17T07:37:18Z-
  dc.date.available2017-05-17T07:37:18Z-
  dc.date.issued2011
  dc.identifier.degreecode04051000639
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40222-
  dc.description.abstract65 p. + CD-ROM
  dc.description.abstractM.A. Thesis English Methodology -- University of Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2011
  dc.description.abstractNêu ra những khó khăn chính cho giáo viên và sinh viên không chuyên Tiếng anh ở các trường khối Kinh tế, Kỹ thuật và các khối khác trong việc học kỹ năng tiếng nói chung và luyện thi viết khoa học IELTS nói riêng là kiến thức của sinh viên không hệ thống, (...)
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.publisherĐHNN
  dc.relation.replacesLuận văn ngành Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh (Full)
  dc.subjectPhương pháp giảng dạy
  dc.subjectKỹ năng viết
  dc.subjectLuyện thi Ielts
  dc.subjectTiếng Anh
  dc.titleA study on the effectiveness of process-oriented writing for IELTS = Nghiên cứu hiệu quả của phương pháp luyện viết theo quy trình chuẩn bị cho thi IELTS. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10
  dc.typeThesis
  Appears in Collections:ULIS - Master Theses


 • 04051000639_Noi_dung.pdf
  • Size : 779,22 kB

  • Format : Adobe PDF