Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41529
Title: Nghiên cứu công nghệ phát thanh số và khả năng ứng dụng tại Việt Nam.
Authors: Nguyễn, Quốc Tuấn
Nguyễn, Công Minh
Keywords: Điện tử viễn thông;Phát thanh số;Việt Nam
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Công nghệ
Citation: Nguyễn, C. M. (2013). Nghiên cứu công nghệ phát thanh số và khả năng ứng dụng tại Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Công nghệ phát thanh tại Việt Nam chủ yếu dựa trên công nghệ analog, công nghệ này đã trở nên lạc hậu, không đáp ứng được yêu cầu của người sử dụng. Vì vậy học viên cứu phát thanh số và khả năng ứng dụng tại Việt Nam. Qua nghiên cứu các chuẩn phát thanh số và thực tế thử nghiệm triển khai tại các nước trên thế giới và Việt Nam có thể thấy nhu cầu phát thanh số ngày càng tăng, chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn đông dân cư, chuẩn phát thanh số DAB là công nghệ đại diện cho phát thanh số mặt đất đang được triển khai rộng rãi trên thế giới. Nghiên cứu công nghệ DAB và các vấn đề kỹ thuật của hệ thống DAB cho thấy những ưu điểm và nhược điểm của hệ thống DAB. Nhược điểm của hệ thống DAB là dễ bị ảnh hưởng do bị trôi tần tại máy thu DAB. Để khắc phục những nhược điểm này cần đưa ra các giải pháp và tiến hành mô phỏng. Các kết quả mô phỏng cho thấy các giải pháp cho hệ thống DAB đã hoàn thiện, DAB đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật của một chuẩn phát thanh số và có khả năng ứng dụng tại Việt Nam.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41529
Language: vi
Format Extent: 64 p.
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002639_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.37 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.