Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41530
Title: Nghiên cứu công nghệ phát triển ứng dụng nhanh trên nền web trong Bộ Công an.
Authors: Trương, Anh Hoàng
Trần, Đức Hùng
Keywords: Công nghệ web;Ứng dụng;Bộ Công an
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Công nghệ
Citation: Trần, Đ. H. (2013). Nghiên cứu công nghệ phát triển ứng dụng nhanh trên nền web trong Bộ Công an. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Mục tiêu của luận văn là nghiên cứu các công nghệ phát triển ứng dụng nhanh trên nền Web, đánh giá ưu nhược điểm của các công nghệ để đưa ra công nghệ phù hợp cho việc phát triển ứng dụng trong Bộ Công an. Đề xuất LightSwitch là công nghệ phát triển ứng dụng nhanh trên nền Web trong Bộ Công an Áp dụng LightSwitch để xây dựng hệ thống quản lý tai nạn giao thông. Qua đó đánh giá được khả năng của LightSwitch trong việc xây dựng các ứng dụng trên nền Web trong Bộ Công an
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41530
Language: vi
Format Extent: 57 p.
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002638_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.58 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.