Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41537
Title: Nghiên cứu và phát triển mảng anten vi dải cấu trúc lá cây với búp sóng dải quạt, độ lợi cao và mức búp phụ thấp cho ứng dụng Wi-Fi định hướng
Authors: Trương, Vũ Bằng Giang
Nguyễn, Minh Trần
Keywords: Anten;Thiết kế;Mô phỏng;Mạng Wi-Fi;Ứng dụng;Kỹ thuật viễn thông
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Công nghệ
Citation: Nguyễn, M. T. (2016). Nghiên cứu và phát triển mảng anten vi dải cấu trúc lá cây với búp sóng dải quạt, độ lợi cao và mức búp phụ thấp cho ứng dụng Wi-Fi định hướng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Trong nội dung luận văn này, một mẫu anten mảng vi dải có búp sóng dải quạt với cấu trúc hình lá cây ứng dụng cho các điểm truy cập Wi-Fi ngoài trời dải tần số 5 GHz được nghiên cứu đề xuất, thiết kế và chế tạo. Mảng anten được cấu thành từ 10 phần tử anten đơn và được sắp xếp tuyến tính để tạo búp sóng dải quạt. Mẫu anten này được thiết kế trên nền vật liệu chất lượng cao Rogers RT/Duroid 5870 tm với hằng số điện môi ԑr = 2.33 và độ dày 1.575 mm. Để tăng tính định hướng của anten, một tấm phản xạ làm bằng chất liệu FR4-epoxy được đặt ở phía sau mảng anten. Mẫu anten đề xuất cho kết quả mô phỏng rất tốt với băng thông khá rộng, khoảng 10.5% tần số trung tâm (tính tại -10 dB suy hao phản hồi) và độ lợi khoảng 17.2 dBi (tại tần số 5.6 GHz). Ngoài ra, mức búp phụ của mảng anten này khá thấp vào khoảng -15.4 dB. Mẫu anten đã được tiến hành chế tạo và đo đạc tại phòng thí nghiệm. Các kết quả đo đạc thu được khá phù hợp với các số liệu từ kết quả mô phỏng, đáp ứng đủ các yêu cầu đặt ra của ứng dụng. Kiểm nghiệm thực tế cho thấy rằng mảng anten có thể hoạt động tốt với các router Wi-Fi 5 GHz trong nhà cũng như ngoài trời.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41537
Language: vi
Format Extent: 69 p.
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007367.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.4 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.