Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41595
Title: Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ phát dữ liệu không dây ở dải sóng UHF : Luận văn ThS. Công nghệ Điện tử - Viễn Thông: 60 52 70
Authors: Bạch, Gia Dương, người hướng dẫn
Hoàng, Minh Hải
Keywords: Kỹ thuật điện tử;Truyền thông không dây;Mạng truyền thông không dây
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHCN
Abstract: 68 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Tìm hiểu về hệ thống thông tin vô tuyến. Nghiên cứu về lý thuyết siêu cao. Phân tích về (bộ dao động điều khiển bằng điện áp) VCO và chế tạo thành công một bộ VCO có tần số từ 847-860MHz. Tìm hiểu sâu về kỹ thuât phối hợp trở kháng và chế tạo thành công mộ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41595
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001605_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.69 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.