Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41611
Title: Mô phỏng vùng phủ sóng di động cho vùng ngoại thành dùng Wireless Insite
Authors: Trần, Đức Tân
Nguyễn, Thị Nhung
Keywords: Kỹ thuật điện tử;Sóng di động;Hệ thống thông tin;Thông tin vô tuyến;Công nghệ WiMAX
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHCN
Citation: Nguyễn, T. N. (2012). Mô phỏng vùng phủ sóng di động cho vùng ngoại thành dùng Wireless Insite. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Giới thiệu tổng quan về công nghệ WiMAX và khả năng áp dụng cho vùng nông thôn ở Việt Nam. Hệ thống thông tin vô tuyến và các mô hình truyền sóng outdoor. Mô phỏng vùng phủ sóng di động tại tỉnh Bắc Ninh
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41611
Language: vi
Format Extent: 48 p.
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001332_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.88 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.