Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41613
Title: Nghiên cứu, áp dụng về chuyển mạch nhãn đa giao thức trong mạng viễn thông Việt Nam
Authors: Nguyễn, Quốc Tuấn
Nguyễn, Thị Phiên
Keywords: Kỹ thuật điện tử;Mạch nhãn đa giao thức;Mạng viễn thông;Mạng chuyển mạch
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHCN
Citation: Nguyễn, T. P. (2012). Nghiên cứu, áp dụng về chuyển mạch nhãn đa giao thức trong mạng viễn thông Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Giới thiệu tổng quan về công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức (MPLS): Trình bày tổng quan về công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS, kiến trúc mạng MPLS, các thành phần chính, các giao thức và hoạt động của MPLS. Khôi phục lỗi đảm bảo QoS trong MPL (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41613
Language: vi
Format Extent: 91 p.
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001331_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.3 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.