Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41614
Title: Đo kiểm chất lượng mạng thông tin di động mặt đất của Việt Nam qua một số tiêu chuẩn
Authors: Nguyễn, Viết Kính
Đậu, A. T. (2011). Đo kiểm chất lượng mạng thông tin di động mặt đất của Việt Nam qua một số tiêu chuẩn. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Đậu, Anh Tuấn
Keywords: Kỹ thuật truyền thông;Mạng truyền thông;Thông tin di động;Công nghệ 3G
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHCN
Abstract: Vài nết về công nghệ 3G và khảo sát tình hình cung cấp các dịch vụ 3G tại Việt Nam. Một vài thông số kỹ thuật chính đánh giá chất lượng mạng thông tin di động theo lý thuyết. Nghiên cứu các thông số cơ bản để đánh giá chất lượng mạng thông tin di động theo (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41614
Language: vi
Format Extent: 92 p.
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000868_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 9.45 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.