Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41615
Title: Xây dựng thuật toán ẩn lỗi hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng truyền video trên kênh truyền vô tuyến
Authors: Đinh, Triều Dương
Lê, Văn Huyên
Keywords: Kỹ thuật điện tử;Thuật toán ẩn lỗi;Video;Vô tuyến điện
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHCN
Citation: Lê, V. H. (2011). Xây dựng thuật toán ẩn lỗi hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng truyền video trên kênh truyền vô tuyến. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Giới thiệu về H.264: Tổng quan về nén video; Đặc điểm và ứng dụng của H.264; Lớp trìu twongj mạng - NAL; Lớp mã hóa video - VCL. Nghiên cứu các thuật toán ẩn lỗi: Ẩn lỗi ở mức MB; Thuật toán ẩn lỗi ở mức khung; Đề xuất thuật toán sửa lỗi mất toàn khung. (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41615
Language: vi
Format Extent: 43 p.
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000866_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.04 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.