Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41616
Title: Lưu và cập nhật động dữ liệu lên website cho mạng cảm biến không dây
Authors: Vương, Đạo Vy
Trần, Hồ Tất Đạt
Keywords: Kỹ thuật điện tử;Mạng truyền thông;Mạng không dây;Website;Dữ liệu
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHCN
Citation: Trần, H. T. Đ. (2011). Lưu và cập nhật động dữ liệu lên website cho mạng cảm biến không dây. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Tổng quan về mạng cảm biến không dây: Giới thiệu mạng cảm biến; Thiết bị mạng cảm biến; Topo mạng WSN; Kiến trúc giao thức mạng; Các ứng dụng WSN; Yêu cầu trong thiết kế mạng cảm biến. Cấu trúc khung mạng cảm biến không dây và Cơ sở dữ liệu m (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41616
Language: vi
Format Extent: 92 p.
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000860_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.07 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.