Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41617
Title: Nghiên cứu thiết kế mẫu anten có độ lợi cao dùng trong truyền thông điểm - điểm
Authors: Trương, Vũ Bằng Giang
Tăng, Thế Toan
Keywords: Anten;Kỹ thuật truyền thông;Kỹ thuật điện tử
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKT
Citation: Tăng, T. T. (2011). Nghiên cứu thiết kế mẫu anten có độ lợi cao dùng trong truyền thông điểm - điểm. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Trình bày khái quát về các hệ thống anten định hướng cao đang được sử dụng trong truyền thông điểm – điểm và giới thiệu khái quát anten thế hệ mới có độ lợi cao: anten EBG. Phân tích cấu trúc dải chắn điện từ EBG trên cơ sở các cấu trúc vật liệu tuần hoàn, (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41617
Language: vi
Format Extent: 58 p.
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000854_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.9 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.