Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41618
Title: Nghiên cứu chế tạo cảm biến thủy âm quang sợi (Sonar quang sợi)
Authors: Phạm, Văn Hội
Nguyễn, Thanh Hải
Keywords: Kỹ thuật điện tử;Kỹ thuật quang học;Quang sợi
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHCN
Citation: Nguyễn, T. H. (2011). ghiên cứu chế tạo cảm biến thủy âm quang sợi (Sonar quang sợi). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Tổng quan về cảm biến quang sợi: trình bày phân loại của các loại cảm biến quang sợi được sử dụng hiện nay và các tính chất đặc trưng của chúng. Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm cảm biến thủy âm quang sợi: nghiên cứu về cảm biến thủy âm quang sợi giao thoa sử (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41618
Language: vi
Format Extent: 64 p.
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000807_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 7.52 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.