Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41619
Title: Nâng cao chất lượng hệ thống tích hợp INS/GPS sử dụng bộ lọc Kalman mở rộng
Authors: Trần, Đức Tân
Trần, Minh Đức
Keywords: Kỹ thuật điện tử;Điện tử học;Hệ thống định vị toàn cầu;Bộ lọc Kalman
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHCN
Citation: Trần, M. Đ. (2011). Nâng cao chất lượng hệ thống tích hợp INS/GPS sử dụng bộ lọc Kalman mở rộng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Tìm hiểu về hệ thống định vị toàn cầu GPS. Tìm hiểu về các loại cảm biến (gia tốc và vận tốc góc) có thể sử dụng cho dẫn đường quán tính, tập trung vào cảm biến vi cơ điện tử. Tìm hiểu cách kết hợp hệ thống dẫn đường quán tính và hệ thống định vị toàn cầu. (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41619
Language: vi
Format Extent: 48 p.
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000806_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.29 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.