Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41620
Title: Nội suy ảnh sử dụng các ràng buộc hình học
Authors: Lê, Vũ Hà
Nguyễn, Thành Trung
Keywords: Kỹ thuật điện tử;Kỹ thuật quang học;Hình học;Phương pháp nội suy;Xử lý ảnh
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHCN
Citation: Nguyễn, Thành Trung. (2011). Nội suy ảnh sử dụng các ràng buộc hình học. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Tổng quan về xử lý ảnh và tìm hiểu các bước cơ bản trong xử lý ảnh. Trình bày cơ sở lý luận về phương pháp nội suy: nội suy tuyến tính, nội suy song tuyến tính, nội suy spline và nội suy ảnh theo hướng. Đưa ra một số thực nghiệm, xác định các hướng, các vị (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41620
Language: vi
Format Extent: 60 p.
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000764_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.63 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.