Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41622
Title: Thiết kế và xây dựng bộ điều khiển điểm sáng trong hệ thống chiếu sáng đô thị
Authors: Nguyễn, Thăng Long
Trần, Quang Sơn
Keywords: Kỹ thuật điện tử;Chiếu sáng;Đô thị;Bộ điều chỉnh điện
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHCN
Citation: Trần, Q. S. (2011). Thiết kế và xây dựng bộ điều khiển điểm sáng trong hệ thống chiếu sáng đô thị. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Tổng quan về thiết kế và xây dựng bộ điều khiển điểm sáng trong hệ thống chiếu sáng đô thị. Nghiên cứu công nghệ PLC của Echelon và ứng dụng trong điều khiển điểm sáng theo chuẩn Lonworks. Đưa ra mô hình giám sát và điều khiển đến từng điểm sáng trong hệ t (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41622
Language: vi
Format Extent: 102 p.
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000762_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 303.46 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.