Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41631
Title: Truyền hình số thế hệ 2 (DVB-S2) dùng mã LDPC : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 60 52 70
Authors: Trịnh, Anh Vũ , người hướng dẫn
Vũ, Tuấn Tú
Keywords: Kỹ thuật điện tử;Truyền hình số;Vệ tinh viễn thông
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHCN
Abstract: 50 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Tổng quan về sự phát triển của truyền hình vệ tinh số. Nghiên cứu cơ sở lý thuyết mã LDPC: Giới hạn Shannon của mã kênh; Mã Hamming; Mã khối tuyến tính; Mã LDPC. Tiến hành mô phỏng và đánh giá hiệu quả mã LDPC: Sơ đồ mô phỏng hệ thống; Xây dựng ma trận H,G (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41631
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000716_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.66 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.