Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41632
Title: Nghiên cứu thiết kế chế tạo nguồn các dòng và bộ ổn định nhiệt độ cho laser bán dẫn công suất cao
Authors: Vũ, Doãn Miên
Nguyễn, Thị Ngoan
Keywords: Lade bán dẫn;Điện tử;Nguồn cấp dòng;Bộ ổn định nhiệt độ
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHCN
Citation: Nguyễn, T. N. (2011). Nghiên cứu thiết kế chế tạo nguồn các dòng và bộ ổn định nhiệt độ cho laser bán dẫn công suất cao. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Trình bày những khái niệm cơ bản về laser bán dẫn và các đặc trưng cơ bản của laser bán dẫn. Tìm hiểu về nguồn phát xung và nguồn cấp dòng một chiều cho laser bán dẫn, cơ chế làm việc của pin lạnh peltier cũng như tìm hiểu về mạch điều khiển nhiệt độ cho (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41632
Language: vi
Format Extent: 73 p.
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000711_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 38.04 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.