Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41633
Title: Xây dựng hệ thống truyền thông vô tuyến đảm bảo an toàn thông tin : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 60 52 70
Authors: Bạch, Gia Dương , người hướng dẫn
Vũ, Tuấn Anh
Keywords: Truyền thông vô tuyến;An toàn thông tin;Vòng bám pha
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHCN
Abstract: 80 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kỹ thuật Điện tử -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Chương 1. Điều chế Delta: Điều chế PCM; Điều chế Delta; Giới thiệu về IC MC34115. Chương 2. Bộ tổ hợp tần số dùng vòng bám pha: Vòng bám pha PLL; Bộ tổ hợp tần số dùng vòng bám pha; Kết nối bộ tổ hợp tần số với máy vi tính; Giới thiệu về họ IC ADF 411x. Ch (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41633
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000705_Kem_theo.rar
  • Size : 8.27 kB
  • Format : Unknown


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.