Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41637
Title: Nghiên cứu và chế tạo bộ lọc quang (Băng rộng và băng hẹp) dựa trên cơ sở màng đa lớp silic xốp
Authors: Bùi, Huy
Nguyễn, Thúy Vân
Keywords: Điện tử - Viễn thông;Kỹ thuật điện tử;Bộ lọc quang;Màng đa lớp silic xốp
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHCN
Citation: Nguyễn, T. V. (2011). Nghiên cứu và chế tạo bộ lọc quang (Băng rộng và băng hẹp) dựa trên cơ sở màng đa lớp silic xốp. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Tổng quan về tinh thể quang tử và tinh thể quang tử một chiều dựa trên silic xốp. Tiền hành mô phỏng các đặc tính quang học của bộ lọc quang. Trình bày các kết quả thực nghiệm chế tạo bộ lọc quang học giao thoa dựa trên quang tử một chiều và mô phỏng
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41637
Language: vi
Format Extent: 78 p.
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000700_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.35 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.