Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41639
Title: Khảo sát và đánh giá lớp vật lý thông tin di động thế hệ 3
Authors: Đinh, Thế Cường
Phạm, Văn Ngọc
Keywords: Thông tin di động;Viễn thông;Đa truy cập;Mã băng rộng
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHCN
Citation: Phạm, V. N. (2011). Khảo sát và đánh giá lớp vật lý thông tin di động thế hệ 3. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Trình bày một cách tổng quan các vấn đề về hệ thống W-CDMA, kiến trúc mạng, đặc điểm kỹ thuật CDMA và trải phổ. Trình bày về lớp vật lý trong WCDMA cụ thể là UTRAN, và quá trình truyền dữ liệu qua lớp vật lý. Trình bày về mã Turbo và Mô phỏng đánh giá lớp (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41639
Language: vi
Format Extent: 86 p.
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 0005000698_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.55 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.