Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41642
Title: Ứng dụng kỹ thuật phân lập không - thời gian trong hệ Mimo
Authors: Nguyễn, Viết Kính
Hà, Thanh Sơn
Keywords: Kỹ thuật điện tử;Kỹ thuật phân tập;Hệ Mimo
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHCN
Citation: Hà, T. S. (2011). Ứng dụng kỹ thuật phân lập không - thời gian trong hệ Mimo. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Trình bày về Phân tập, những ảnh hưởng của môi trường không dây và cách khắc phục. Giới thiệu về mô hình kênh MIMO, các bài toán của hệ MIMO. Trình bày cách giải bài toán theo kỹ thuật phân tập không - thời gian và kết quả mô phỏng tính BER dùng Matlab
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41642
Language: vi
Format Extent: 61 p.
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 0005000694_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.48 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.