Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41648
Title: Giao tiếp với vi điều khiển ARM : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông
Authors: Ngô, Diên Tập
Trương, Xuân Thắng
Keywords: Vi điều khiển;Kỹ thuật điện tử
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHCN
Citation: Trương, X. T. (2011). Giao tiếp với vi điều khiển ARM : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Phần I – Lý thuyết chung: tìm hiểu lý thuyết về vi điều khiển ARM, gồm có ba chương: Chương 1 : Tìm hiều về tổng quan, cấu trúc vi điều khiển ARM; Chương 2 : Tìm hiểu các giao tiếp cơ bản của vi điều khiển ARM; Chương 3 : Tìm hiểu các lõi vi điều khiển ARM (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41648
Language: vi
Format Extent: 77 p.
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000456_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.06 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.