Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41676
Title: Đo lường và điều khiển qua cổng USB : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 60 52 70
Authors: Ngô, Diên Tập, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Quyên
Keywords: Công nghệ điện tử;Kỹ thuật điện tử;USB;Đo lường
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHCN
Abstract: 95 tr. + CD-ROM
Luận Văn ThS. Kỹ thuật điện tử -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Giới thiệu tổng quan về bus nối tiếp đa năng USB. Tổng quan về host USB: Phần cứng và phần mềm. Giới thiệu về đường dẫn cơ bản và các mối quan hệ nội tại của phương thức truyền thống của USB. Mô tả các tính năng và hoạt động phổ biến ở lớp giữa của thiết b (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41676
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02525_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.58 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.