Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41677
Title: Nghiên cứu các dịch vụ mới và phương án áp dụng cho mạng di động VINAPHONE : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 60 52 70
Authors: Nguyễn, Quý Minh Hiền, người hướng dẫn
Mai, Thanh Dương
Keywords: Dịch vụ viễn thông;Kỹ thuật điện tử;Mạng di động
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHCN
Abstract: 57 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Trình bày xu hướng hội tụ các dịch vụ viễn thông, dịch vụ hội tụ trên mạng di động 3G, và topo địa lý của hệ thống mạng 3G. Nghiên cứu kiến trúc mạng chung của hệ thống 3G, kiến trúc mạng 3G WCDMA UMTS, kiến trúc mạng 3G WCDMA UMTS R3, kiến trúc mạng 3G WC (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41677
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02524_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.28 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.