Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41680
Title: Nghiên cứu công nghệ EDGE và ứng dụng trong mạng thông tin di động MobiFone : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 60 52 70
Authors: Trần, Minh Tuấn, người hướng dẫn
Đặng, Việt Hưng
Keywords: Công nghệ điện tử;Kỹ thuật điện tử;Mobifone;Mạng thông tin di động;Viễn thông
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHCN
Abstract: Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Chương 1: Tổng quan về lịch sử phát triển của thông tin di động; công nghệ của tương lai - 3G. Chương 2: hiện trạng các mạng di động ở Việt Nam bao gồm: công nghệ GSM 2G và CDMA 1x; Công nghệ GSM 2.5G-GPRS; Các ưu nhược điểm của công nghệ GPRS. Chương 3: n (...)
Electronic Resources
122 tr. + CD-ROM
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41680
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02460_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 5.99 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.