Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41681
Title: Công nghệ WiMAX và ứng dụng : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 60 52 70
Authors: Trần, Minh Tuấn, người hướng dẫn
Đỗ, Mạnh Hải
Keywords: Công nghệ WiMAX;Kỹ thuật điện tử;Viễn thông
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHCN
Abstract: 118 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Chương 1: giới thiệu về họ tiêu chuẩn IEEE 802.16 gồm: 802.16c định nghĩa các hồ sơ cho các ứng dụng điển hình; 802.16a bao gồm các tăng cường cho điều khiển, đưa ra chế độ lưới hỗ trợ các tần số bổ sung. Đồng thời các sửa đổi bổ sung này đưa vào truyền dẫ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41681
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02458_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.2 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.