Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41682
Title: Nghiên cứu triển khai dịch vụ VPN/MPLS : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - Viễn thông: 60 52 70
Authors: Nguyễn, Kim Giao, người hướng dẫn
Phạm, Ngọc Lân
Keywords: Kỹ thuật điện tử;Mạng riêng ảo;Mạng truyền thông
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHCN
Abstract: 89 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Electronic Resources
Tổng quan về cấu trúc, các thành phần cơ bản, nguyên tắc hoạt động và các ứng dụng của chuyển mạch nhãn đa giao thức (MPLS). Giới thiệu chung về mạng riêng ảo (VPN) và nguyên tắc hoạt động của mạng riêng ảo, đánh giá và phân tích các ưu nhược điểm của từng (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41682
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02433_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.28 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.