Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41685
Title: Truyền hình số có độ phân giải cao HDTV và khả năng ứng dụng tại Việt Nam : Luận văn ThS. Công nghệ điện tử - viễn thông: 60 52 70
Authors: Ngô, Thái Trị, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thu Trang
Keywords: Kỹ thuật điện tử;Truyền hình số
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHCN
Abstract: 102 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử --Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Electronic Resources
Tổng quan HDTV (High-definition television) - là hệ thống truyền hình số quảng bá có độ phân giải cao cho hình ảnh đẹp, sắc nét, màu sắc đa dạng phong phú kết hợp với hệ thống âm thanh số trung thực, đa kênh. Trình bày các công nghệ và kỹ thuật sử dụng tro (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41685
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02439_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.24 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.