Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41692
Title: Giao tiếp với đường truyền điện thoại bằng vi điều khiển : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - Viễn thông: 60 52 70
Authors: Ngô, Diên Tập, người hướng dẫn
Đoàn, Văn Tuấn
Keywords: Kỹ thuật điện tử;Mạng điện thoại;Vi điều khiển;Đường truyền
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHCN
Abstract: 99 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Trình bày tổng quan về hệ thống mạng điện thoại: mạng viễn thông hiện tại, tổng đài kỹ thuật số SPC, kỹ thuật báo hiệu, kỹ thuật chuyển mạch và các dịch vụ tiện ích của mạng viễn thông thế hệ sau. Nghiên cứu sơ đồ khối của mạch như: khối vi điều khiển, khố (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41692
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02429_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.62 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.