Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41696
Title: Ứng dụng VHF offset trong liên lạc hàng không dân dụng Việt Nam : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 60 52 70
Authors: Nguyễn, Viết Kính, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Minh Ngọc
Keywords: Hàng không dân dụng;Kỹ thuật VHF offset;Kỹ thuật điện tử;Quản lý bay
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHCN
Abstract: 85 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Khái quát hoạt động của Tổng công ty bảo đảm hoạt động bay và hiện trạng của hệ thống VHF (Very High Frequency: Tần số rất cao) tại FIR (Flight Information Region: Vùng thông báo bay) Hà Nội. Giới thiệu các giải pháp kỹ thuật trong quản lý bay: VHF Datalin (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41696
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02410_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.67 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.