Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41699
Title: Công nghệ WiMAX di động - thiết kế và triển khai mạng WiMAX di động thử nghiệm tại Viettel : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - Viễn thông: 60 52 70
Authors: Nguyễn, Viết Kính, người hướng dẫn
Dương, Phạm Huy Hùng
Keywords: Công nghệ WiMAX;Kỹ thuật điện tử;Mạng di động;Mạng truyền thông
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHCN
Abstract: 86 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Giới thiệu về công nghệ vô tuyến băng rộng và công nghệ WiMAX ở các khía cạnh: quá trình phát triển, nguyên lý hoạt động, tính năng, ứng dụng của công nghệ WIMAX. Nghiên cứu tổng quan về kiến trúc mạng, phổ tần, lớp vật lý, mô tả lớp MAC, các đặc điểm cải (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41699
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02374_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.45 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.