Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41700
Title: Mạng Metro Ethernet : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - Viễn thông: 60 52 70
Authors: Vương, Đạo Vy, người hướng dẫn
Trần, Đắc Anh
Keywords: Kỹ thuật điện tử;Mạng metro ethernet;Mạng máy tính;Tin học;Công nghệ thông tin
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHCN
Abstract: 85 tr. + CD-ROM
Trình bày các khái niệm chung về Metro Ethernet: định nghĩa mô hình phân lớp, các thành phần cơ bản, các dịch vụ cơ bản, ưu nhược điểm khi khai thác dịch vụ. Nêu các định nghĩa về tham số hiệu năng trong mạng Metro ethernet, cách tính hiệu năng theo lý thu (...)
Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử -- Trường Đại học công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41700
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02355_Noi_Dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.31 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.