Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41701
Title: Tìm hiểu công nghệ, nghiên cứu cấu hình và chất lượng dịch vụ của mạng VOICE OVER IP áp dụng cho hệ thống mạng của ngân hàng VPB : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 60 52 70
Authors: Vương, Đạo Vy, người hướng dẫn
Vũ, Sơn Hoàn
Keywords: Kỹ thuật điện tử;Mạng dịch vụ;Ngân hàng;Viễn thông
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHCN
Abstract: 107 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử -- Trường Đại học công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Giới thiệu về lịch sử phát triển, phân tích các đặc tính mới, giá thành của thoại trên nền mạng internet. Nghiên cứu các đặc tính về âm thanh, các giao thức truyền tải (TCP/IP. UDP, RTP,RTCP, SRVP) các tín hiệu yêu cầu thời gian thực trên mạng TCP/IP. Phân (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41701
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02353_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.3 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.