Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41703
Title: Thiết kế và chế tạo máy thu thanh số theo tiêu chuẩn HD-Radio : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 60 52 70
Authors: Trương, Vũ Bằng Giang, người hướng dẫn
Lê, Huy Bình
Keywords: Máy thu thanh số;Radio;Kỹ thuật điện tử
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHCN
Abstract: 86 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Tổng quan về lịch sử phát triển và các vấn đề cơ bản của công nghệ phát thanh số HD-Radio. Trình bày một số vấn đề cơ bản của cấu trúc và thiết kế hệ thống âm thanh AM-IBOC và FM-IBOC là dạng sóng và phổ tín hiệu, các mode dịch vụ và các lựa chọn hệ thống, (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41703
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02158_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 10.98 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.