Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41717
Title: Nghiên cứu phối hợp hai phương pháp nén và mã hóa thông tin : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 15
Authors: Trịnh, Nhật Tiến, người hướng dẫn
Nguyễn, Qúy Hào
Keywords: Nén thông tin;Mã hóa thông tin;Kỹ thuật giấu tin
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHCN
Abstract: 100 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Truyền số liệu và Mạng máy tính -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Trình bày cơ sở toán học được sử dụng trong quá trình nén và mã hoá thông tin gồm: các khái niệm, các định lý, định nghĩa và một số thuật toán cơ bản. Tìm hiểu các thuật toán mã hoá: AES, RSA và các kỹ thuật có liên quan được sử dụng trong quá trình mã hoá (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41717
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001620_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.12 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.