Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41718
Title: Nghiên cứu một số kỹ thuật và công nghệ để thực hiện thanh toán bằng tiền điện tử qua mạng máy tính : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 15
Authors: Trịnh, Nhật Tiến, người hướng dẫn
Phạm, Văn Quang
Keywords: Truyền dữ liệu;An toàn thông tin;Mã hóa dữ liệu;Tiền điện tử;Mạng máy tính
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHCN
Abstract: 75 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và Mạng máy tính -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Trình bày các khái niệm cơ bản về toán học và lý thuyết cơ bản về mật mã học: mã hóa dữ liệu, chữ ký số, chữ ký mù…, ứng dụng trong hệ thống tiền điện tử. Nghiên cứu về thanh toán bằng tiền điện tử, cấu trúc, tính chất và mô hình giao dịch của tiền điện tử (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41718
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001618_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.4 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.