Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41721
Title: Nghiên cứu cơ chế truyền thông và xây dựng công cụ phân tích, xử lý số liệu internet trên thông tin trên thông tin liên lạc vệ tinh địa tĩnh : Luận văn ThS. công nghệ thông tin: 60 48 15
Authors: Nguyễn, Văn Tam, người hướng dẫn
Phan, Tuấn Anh
Keywords: Thông tin vệ tinh;Mạng thông tin;Truyền dữ liệu;Xử lý số liệu;Internet;Vệ tinh địa tĩnh
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: Tổng quan về thông tin liên lạc vệ tinh địa tĩnh và truyền tín hiệu số trên kênh truyền vệ tinh. Nghiên cứu đa truy nhập trong hệ thống thông tin liên lạc vệ tinh: Đa truy nhập phân chia theo tần số; đa truy nhập phân chia theo thời gian; đa truy nhập phân (...)
Electronic Resources
89 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và mạng máy tính -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41721
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001572_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 5.81 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.