Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41725
Title: Nghiên cứu thuật toán và ứng dụng phương pháp nhúng thông tin vào ảnh số dựa trên ICA (Independent component analysis) : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 15
Authors: Bùi, Thế Duy , người hướng dẫn
Nguyễn, Xuân Tùng
Keywords: Phương pháp tin học;Phương pháp nhúng thông tin;Thuật toán;Ảnh số
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHCN
Abstract: 71 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và Mạng máy tính -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Giới thiệu về bài toán, khái niệm lược đồ thủy vân hiện hữu cùng với các hạn chế của lược đồ này. Tổng quan về thủy vân: Trình bày lịch sử, tầm quan trọng, các đặc tính và ứng dụng của Thủy vân số nhằm giúp người đọc hiểu hơn về phương pháp thủy vân ảnh đố (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41725
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000785_Noi_dung.pdf.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.33 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.