Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41729
Title: Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ IPTV/VOD trên hạ tầng mạng truyền hình cáp HFC
Authors: Lê, Nhật Thăng
Phạm, Ngọc Hưng
Keywords: Truyền dữ liệu;Mạng truyền thông;Truyền hình cáp;Công nghệ thông tin
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHCN
Citation: Phạm, N. H. (2011). Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ IPTV/VOD trên hạ tầng mạng truyền hình cáp HFC. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.
Abstract: Tổng quan về dịch vụ IPTV/VOD, các công nghệ triển khai IPTV trên mạng viễn thông và mạng HFC. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ IPTV/VOD, các tham số đánh giá chất lượng, các tiêu chí đánh giá dịch vụ IPTV/VOD. Giới thiệu Case Study (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41729
Language: vi
Format Extent: 99 p.
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000746_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.3 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.