Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41730
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của lỗi đường truyền lên kết nối internet qua đường truyền vệ tinh.
Authors: Nguyễn, Đình Việt
Nguyễn, Thị Hạt
Keywords: Internet;Truyền dữ liệu;Đường truyền vệ tinh;Công nghệ thông tin
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHCN
Citation: Nguyễn, T. Hạt. (2011). Nghiên cứu ảnh hưởng của lỗi đường truyền lên kết nối internet qua đường truyền vệ tinh. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Tìm hiểu về đặc trưng lỗi của đường truyền vệ tinh. Nghiên cứu giao thức TCP và các cơ chế điêu khiển tắc nghẽn. Phân tích một số phương pháp nâng cao hiệu năng TCP trong mạng không dây: Link layer, chia kết nối, cơ chế cảnh báo tường minh EN (Explicit Nof (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41730
Language: vi
Format Extent: 64 p.
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000774_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.46 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.