Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41735
Title: Điều khiển tắc nghẽn trên mạng ngang hàng có cấu trúc : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 15
Authors: Nguyễn, Hoài Sơn, người hướng dẫn
Trần, Trọng Tấn
Keywords: Truyền dữ liệu;Điều khiển tắc nghẽn;Mạng ngang hàng;Công nghệ thông tin
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHCN
Abstract: 52 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và mạng máy tính -- Trường Đại học Công nghệ . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Giới thiệu tổng quan về mạng ngang hàng, mạng ngang hàng có cấu trúc cụ thể là mô hình Chord. Trình bày về điều khiển tắc nghẽn trong mạng ngang hàng có cấu trúc cũng như phân tích quá trình sụp đổ của mạng do tắc nghẽn. Trình bày các nghiên cứu liên quan. (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41735
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000606_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.7 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.