Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41735
Title: Điều khiển tắc nghẽn trên mạng ngang hàng có cấu trúc
Authors: Nguyễn, Hoài Sơn
Trần, Trọng Tấn
Keywords: Truyền dữ liệu;Điều khiển tắc nghẽn;Mạng ngang hàng;Công nghệ thông tin
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHCN
Citation: Trần, T. Tấn. (2011). Điều khiển tắc nghẽn trên mạng ngang hàng có cấu trúc. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.
Abstract: Giới thiệu tổng quan về mạng ngang hàng, mạng ngang hàng có cấu trúc cụ thể là mô hình Chord. Trình bày về điều khiển tắc nghẽn trong mạng ngang hàng có cấu trúc cũng như phân tích quá trình sụp đổ của mạng do tắc nghẽn (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41735
Language: vi
Format Extent: 56 p.
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000606_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.7 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.