Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41736
Title: Xác thực trong các mạng vô tuyến : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 15
Authors: Trần, Hồng Quân , người hướng dẫn
Nguyễn, Tuấn Hưng
Keywords: Mạng vô tuyến;Công nghệ thông tin;An toàn dữ liệu;Bảo mật thông tin;Mạng truyền thông
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHCN
Abstract: 112 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và mạng máy tính -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Hiện nay, hạ tầng an ninh truyền thông đã được xây dựng tương đối hoàn chỉnh, ví dụ như hạ tầng khóa công khai (PKI – Public key Infrastructure). Tuy nhiên các thiết kế ban đầu của các hạ tầng đó được phục vụ việc bảo mật và xác thực chạy trên các máy vi t (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41736
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000462_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.67 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.