Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41737
Title: Xây dựng dịch vụ thông báo sự kiện dựa trên mạng ngang hàng có cấu trúc : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 15
Authors: Nguyễn, Hoài Sơn , người hướng dẫn
Đặng, Thị Nội
Keywords: Công nghệ thông tin;Mạng truyền thông;Cấu trúc mạng;Dịch vụ thông tin;Mạng ngang hàng
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHCN
Abstract: 86 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và mạng máy tính -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Chương 1: Chương này sẽ giới thiệu về dịch vụ thông báo sự kiện đang được sử dụng và các yêu cầu của dịch vụ thông báo sự kiện sẽ xây dựng. Chương 2: Trong chương này sẽ giới thiệu tổng quan về mạng ngang hàng, ưu nhược điểm của mạng ngang hàng và lý do sử (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41737
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000453_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.68 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.