Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41746
Title: Nghiên cứu và đề xuất giải pháp an ninh đầu tư cuối cho NGN : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 15
Authors: Huỳnh, Hữu Tuệ, người hướng dẫn
Phạm, Quý Phương
Keywords: An ninh mạng;Công nghệ thông tin;Mạng NGN;Mạng máy tính;Mạng viễn thông
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHCN
Abstract: 102 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và mạng máy tính -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Chương 1. Mạng thế hệ mới: trình bày các vấn đề liên quan đến công nghệ và giải pháp mạng NGN. Chương 2. Mạng đô thị: các vấn đề liên quan đến công nghệ và giải pháp mạng MAN, cách thức cung cấp dịch vụ VPN L2 và HSI qua mạng MAN. Chương 3. Phân tích kiến (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41746
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02758_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.5 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.