Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41747
Title: Nghiên cứu một số mô hình và giao thức thư viện điện tử
Authors: Đỗ, Năng Toàn
Nguyễn, Thị Ngọc Hà
Keywords: Công nghệ thông tin;Giao thức;Thư viện điện tử
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHCN
Citation: Nguyễn, T.N. Hà. (2010). Nghiên cứu một số mô hình và giao thức thư viện điện tử. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Chương 1. Khái quát về thư viện và tra cứu. Tìm hiểu chung về thư viện truyền thống, thư viện điện tử, thư viện số, thư viện ảo, thư viện lai và tra cứu. Chương 2. Các chuẩn trong thư viện điện tử. Giới thiệu các chuẩn biên mục và siêu dữ liệu (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41747
Language: vi
Format Extent: 63 p.
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02722_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.29 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.