Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41747
Title: Nghiên cứu một số mô hình và giao thức thư viện điện tử : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 15
Authors: Đỗ, Năng Toàn, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Ngọc Hà
Keywords: Công nghệ thông tin;Giao thức;Thư viện điện tử
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHCN
Abstract: 61 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và mạng máy tính -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Chương 1. Khái quát về thư viện và tra cứu. Tìm hiểu chung về thư viện truyền thống, thư viện điện tử, thư viện số, thư viện ảo, thư viện lai và tra cứu. Chương 2. Các chuẩn trong thư viện điện tử. Giới thiệu các chuẩn biên mục và siêu dữ liệu, chuẩn trao (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41747
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02722_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.29 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.