Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41750
Title: Đánh giá và so sánh hiệu suất giao thức tầng MAC theo chuẩn IEEE802.11, IEEE802.15.4 và IEEE802.15.3 : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 15
Authors: Nguyễn, Đình Việt, người hướng dẫn
Võ, Văn Hưng
Keywords: Công nghệ thông tin;Mạng không dây;Mạng tryền thông
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHCN
Abstract: 103 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và mạng máy tính -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Giới thiệu chung về mạng LAN không dây và một số mạng không dây khác như mạng 802.15.4 và mạng 802.15.3. Nghiên cứu kiến trúc giao thức mạng theo chuẩn IEEE 802.11, 802.15.4, 802.15.3 về các mặt: kiến trúc, lớp vật lý, cấu trúc khung, ... và một số chức nă (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41750
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02539_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.23 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.