Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41762
Title: Giải pháp phát hiện và ngăn chặn truy cập trái phép vào mạng : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 15
Authors: Nguyễn, Văn Tam, người hướng dẫn
Nguyễn, Phương Chính
Keywords: An toàn dữ liệu;Công nghệ thông tin;Kiểm soát truy cập;Mạng máy tính
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHCN
Abstract: 69 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và mạng máy tính -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Tổng quan về hệ thống ngăn chặn truy cập trái phép (IPS) bao gồm phân loại, chức năng cơ bản, hoạt động, các hướng phát triển. Tìm hiểu và nghiên cứu các phương pháp phát hiện tấn công trong hệ thống IPS dựa trên phát hiện bất thường đang được áp dụng hiện (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41762
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02225_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 32.39 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.